Houten vloeren PARKET-LAMINAAT.NU | HOUTEN VLOER - APPARTEMENT

Houten vloeren
Copyright © 2006 - 2016 Boersma-parket alle rechten voorbehouden
Hoofdmen

Online vloerproducten bestellen

Vloeren offerte aanvragen


Your floor collection


Lamelparket


-
Brede lamelplanken

-
Visgraat lamelparket

-
Smalle lamelplanken

-
Budget lamelparket

-
Intra country

-
Intra aphrodite

- Intra classic

- Intra comfort click

- Innovation multicore


Laminaat


-
Quick-step

- Parador

- Vitality

- Kronotex

- Kaindl

- Krono original

-
Your floor

- Laminaat zelf leggen


Pvc - marmoleum


- M-flor

-
Viva floors

-
Me-floors

-
Gelasta

-
Lamett

- Gerflor

- Parador

- Sabou



Traditioneel parket

-
Visgraat

-
Hongaarse punt

-
Blokpatroon

-
Bourgogne


Houten vloeren

-
Eiken

-
Jatoba

-
Grenen

-
Merbau

-
Wengé

-
Lariks

- Intra heritage

-
Intra heritage bamboo

-
Beuken

-
Afzelia

-
Birma teak

-
Bubinga select


- Imbuya select

-
Iroko select

-
Kersen select

-
Merbau select


- Muteneye select


- Noten select

- Padouk select

-
Panga panga select

- Sipo mahonie select

-
Sucupira preta select


-
Tauari

-
Wengé select

-
Zebrano


-Houten vloeren prijzen



Ondervloeren

-
Laminaat ondervloer


-
Houten draagvloer

-
Vloerverwarming

-
10db ondervloer


-
Ondervloer pvc strook mdf

-
Ondervloer pvc click

-
Ondervloer lamelparket

-
Ondervloer massief parket

-
Ondervloer fineerparket

-
Ondervloer pvc strook lijm


-
Ondervloer pvc zelfklevend

-
Ondervloer verend vinyl

-
Ondervloer linoleum

-
Ondervloer prefab tapis



Vloerolie - lak

- Woodcare

-
Monocoat

-
Osmo

-
Ciranova



Vloeronderhoud

-
Aquamarijn

-
Blue dolphin

-
Bona

-
De parketman

- Floorservice

-
Lecol

-
Rubio monocoat

- Osmo

- Saicos

- Woodcare



Plinten-afwerklijsten

- Afwerklijst voor laminaat

- Hoge plint voor laminaat

- Afwerklijst voor parket

- Witte hoge plinten mdf

- Massief houten hoge plint






Houten vloeren plaatsen in een appartement

Er zijn verschillende soorten houten vloeren die men kan plaatsen in een appartement, al deze vloeren hebben elk hun eigen voorschriften met betrekking tot de geluidsisolatienorm. Voor zwevende houten vloeren die op een ondervloer worden gelegd dient men zich aan de 10dB norm te houden. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze norm is samengesteld, voor het plaatsen van een traditioneel parket waarbij tevens de geluidsnorm van 10db wordt voorgeschreven, is anders dan bijvoorbeeld een planken vloer op een ondervloer.


Traditioneel parket in appartement


Traditioneel parket in nieuwbouw appartementen. Een goede keus en geen probleem, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Parketvloeren zijn in. Veel nieuwe bewoners van appartementen zijn bereid om te investeren in een mooie parketvloer. Na het appartement gekocht te hebben worden deze toekomstige bewoners geconfronteerd met een wirwar aan regels en voorschriften. Aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden wordt er duidelijkheid geschept en aangetoond dat parket en appartementen een probleemloze combinatie kunnen vormen, mits men zich aan bepaalde spelregels houdt.

Bouwbesluit 1 januari 2003
Omdat de vraag naar parketvloeren in appartementen steeds groter wordt, kan het probleem ”hinder door loopgeluid” (contactgeluid) ter sprake komen. De wetgever heeft per 1 januari 2003 in het nieuwe bouwbesluit de eis voor contactgeluidsisolatie verhoogd van 0dB naar +5dB. M.a.w., de woningscheidende vloer (draagvloer tussen de appartementen) zal meer contactgeluid moeten remmen. Welke “soorten” van geluid zijn er? Om te beginnen is het zinvol het begrip geluid nader uit te leggen. Er zijn drie soorten geluid die duidelijk te onderscheiden zijn, te weten contactgeluid, akoestisch geluid en flankerend geluid.

Contactgeluid
Dit geluid wordt verkregen wanneer er rechtstreeks contact wordt gemaakt tussentwee materialen. Bijvoorbeeld loopgeluid in appartementen. Het geluid dat wordt voortgebracht door het contact van schoenen op de vloer zorgt voor trillingen die direct naar beneden hoorbaar kunnen zijn. Een ander voorbeeld is het verschuiven van meubilair. Dit contactgeluid kan het wooncomfort van de benedenburen verminderen en moet te allen tijde zo goed mogelijk worden vermeden. Een goede geluidreducerende vloer is dan ook noodzakelijk om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Akoestisch geluid
Deze vorm van geluid is in de ruimte zelf en ontstaat door trillingen in de lucht, bijvoorbeeld muziek. Deze luchttrillingen worden verplaatst via muren en plafonds waardoor er overlast kan worden veroorzaakt. Tegen deze vorm van geluid zijn minder goed voorzorgsmaatregelen te nemen. Goede afspraken tussen u en de buren is een goede remedie.

Flankerend geluid
Flankerend geluid ontstaat wanneer de plinten en/of deklijsten zowel met de vloer als met de muur verbonden zijn. Hierdoor wordt geluid makkelijker naar belendende ruimtes overgebracht. Daarom wordt er altijd geadviseerd de plinten en/of deklijsten vrij van de wand of de vloer te houden. Wanneer dit niet zorgvuldig wordt gedaan kan er een isolatieverlies ontstaan van +1 à 2 dB!

Welke woningscheidende vloeren zijn er?

Om te beginnen willen wij een helder beeld geven van wat er nu aan woningscheidende vloeren door de aannemers en projectontwikkelaars worden aangeboden. De bouwer heeft in grote lijnen twee mogelijkheden om aan de bovenstaande zwaardere eis van +5 dB te voldoen.

Massief woningscheidende vloer (+ 5 dB)

Deze massieve, betonnen vloer (inclusief dekvloer) moet, om aan de eisen van + 5 dB te voldoen, een massa hebben van tenminste 800 kg/m2. De dikte van deze vloer (met een massa van 800 kg/m2) is ongeveer 350 mm dik en is verdeeld in een betonlaag van 300 mm met daarbovenop een vaste dekvloer van 45 mm anhydriet (85kg/m2) of 50 mm zandcement (120kg/m2)

Woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer ( + 5 dB)

Hier wordt gebruik gemaakt van een combinatie van vloeren. De basis wordt gevormd door een massieve, betonnen vloer van ongeveer 220 mm dik. Daarop komt een zwevende dekvloer, bestaande uit 45 mm anhydriet (85 kg/m2) of 50 mm zandcement (120 kg/m2) Deze wordt geplaatst op een enkele geluidisolatielaag met daarop een waterkerende folie van tenminste 0,2 mm dik. Verder zullen er randstroken tussen de dekvloer en de wanden worden geplaatst. De massa van de basisvloer dient tenminste 525 kg/m2 te zijn. Zijn er ook appartementen die al voldoen aan de zwaardere +10dB norm? Ook hier is onderscheid te maken uit twee mogelijkheden.

Massief woningscheidende vloer (+ 10 dB)

Deze massieve, betonnen vloer (inclusief dekvloer) moet, om aan de eisen van + 10 dB te voldoen, een massa hebben van tenminste 1075 kg/m2. De dikte van deze vloer (met een massa van 1075 kg/m2) is ongeveer 460 mm dik en is verdeeld in een betonlaag van 410 mm met daarbovenop een vaste dekvloer van 50 mm zandcement ( 120 kg/m2). Deze constructie wordt niet vaak gebruikt.

Woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer ( + 10 dB)

De +10 dB norm is opgenomen als eis voor duurzaam bouwen in het bouwbesluit. Hier wordt ook gebruik gemaakt van een combinatie van vloeren. De basis wordt gevormd door een massieve betonnen vloer van ongeveer 220 mm dik. De zwevende dekvloer, bestaande uit 45 mm anhydriet ( 85 kg/m2) of 50 mm zandcement (120 kg/m2), wordt geplaatst op een dikkere geluidisolatielaag, bijvoorbeeld meerdere lagen met daarop een waterkerende folie. Verder zullen er randstroken tussen de dekvloer en de wanden worden geplaatst. Ook bij deze constructie dient de massa van de basisvloer tenminste 525 kg/m2 te zijn.

Hoe zijn deze vloeren optisch te onderscheiden?

Optisch zijn deze vloeren moeilijk te herkennen. Hiervoor moet u de beschrijving van de aannemer raadplegen. Hierin wordt altijd een uiteenzetting opgenomen met welke materialen zij werken en hoe de vloer is opgebouwd. Is op alle woningscheidende vloeren zonder problemen parket te plaatsen? Jammer genoeg is dat niet zo eenvoudig. Omdat je met diverse woningscheidende vloeren te maken hebt, is het eerst nodig om te kijken met wat voor soort basisvloer u te maken heeft. Verder is het van belang om de splitsingsakte te raadplegen betreffende de eisen waaraan de parketvloer in uw appartement moet voldoen. Deze is door een notaris opgesteld in overleg met de Vereniging van Eigenaren en hierin wordt mede beschreven, waaraan u moet voldoen wanneer u overweegt een parketvloer aan te
schaffen. Hoe en door wie is de verbeteringsnorm NEN – EN - ISO 717 - 2 vastgesteld? Aangezien veel leveranciers in geheel Europa hun producten willen verkopen, worden in veel laboratoria metingen verricht. De internationale NEN – EN - ISO 140 - 8 geeft daarvoor het meetprotocol en de NEN – EN - ISO 717 - 2 geeft aan hoe de verbeteringsmaat moet worden berekend. Voor de Nederlandse situatie wordt de verbeteringsmaat ∆Ico of ∆Llin (100-2500Hz) gebruikt. De veel gebruikte Duitse verbeteringsmaat ∆ Lw (315-2500Hz) is in Nederland niet bruikbaar. Het is dus van groot belang welke grootheden in rapportages worden gebruikt! Voor alle duidelijkheid: Bij de testvermelding +10 dB volgens NEN – EN - ISO 717 - 2 dient altijd aangegeven te worden met welk type vloer of systeem gemeten is.

Reglementen van de Vereniging van Eigenaren (VvE)
In de reglementen van de Vereniging van Eigenaren en in de huurreglementen vanwoningbouwcorporaties wordt getracht (door diverse afspraken te maken) de hindervan contactgeluiden in appartementen zoveel mogelijk te beperken.De meest gebruikte regel die door VvE’s wordt toegepast, is dat parket wordt toegestaan mits de vloerafwerking (inclusief toevoegingen) de contactgeluidsisolatie ∆ Ico met tenminste +10 dB verbeterd of dat parket (eventueel met de ondervloer en inclusief de bestaande draagvloer) een geluidisolatie oplevert van tenminste +10 dB. Deze laatste formulering geeft in principe de meeste zekerheid en is (zie onderstaande varianten) in combinatie met geteste onderlagen het beste te behalen.

Waar komt de norm 10dB ∆Llin eigenlijk vandaan?
Tapijt, met een gewicht van ongeveer 2.200 gr/m², gelegd op een betonvloer, geeft een gemiddelde geluidreductie van +10 dB. De ervaring leert, dat deze vloerbedekking probleemloos kan worden gelegd zonder dat er sprake is van een storende overlast. Daarom is voor harde vloerbedekking deze waarde overgenomen
om een reële vergelijking te hebben.

We hebben het elke keer over +10dB geluidsreductie. Wat wordt er nu eigenlijk gemeten?

Bij +10 dB geluidsreductie gaat het om het verschil tussen een kale betonvloer en een vloer die belegd is met een tussenvloer en vloerbedekking. De tussenvloer zelf geeft dus geen +10dB! Het gaat dus altijd om een combinatie van een speciale tussenvloer en een specifieke vloerbedekking. De meeste tussenvloeren die worden aangeboden zijn alleen getest met laminaat. Dit zegt dus niets over wat deze tussenvloer reduceert met bijvoorbeeld massief parket.

Welke vloeren kan ik zonder problemen op een massief woningscheidende vloer (+ 5 dB) plaatsen?

Traditioneel parket is mogelijk door gebruik te maken van een speciale, geluidsisolerende tussenvloer, zoals AccoustimaXX® , die samen met het daarop gelegde parket, in combinatie met de draagvloer constructie, een geluidreductie haalt van zelfs +11 dB! (TNO getest). Verder zijn er diverse mogelijkheden om zwevend parket of laminaatvloeren te plaatsen. Er worden door diverse fabrikanten zwevende
tussenvloeren aangeboden met of zonder een TNO rapport. Een TNO rapport is een officieel rapport en laat de geteste combinatie met parket en de meetresultaten zien. Met gebruik van TNO goedgekeurde tussenvloeren kunnen parket - en laminaatvloeren zonder problemen worden geplaatst.

Welke vloeren kan ik zonder problemen op een woningscheidende vloer met
een zwevende dekvloer ( + 5 dB) plaatsen?

Op deze zwevende dekvloer waren de mogelijkheden, met betrekking tot geluidsisolerende tussenvloeren, tot op heden zeer beperkt. Omdat het een zwevende, lees enigszins verende constructie betreft, moet men beseffen, dat niet elke onderlaag geschikt is om een parketvloer zwevend te plaatsen. Diverse testen wijzen uit, dat wanneer er parket - of laminaatvloeren zwevend worden geplaatst, ondanks dat men gebruik maakt van een geluidreducerende tussenlaag, er ook een geluidsverslechtering in plaats van de te verwachten geluidsverbetering zal kunnen ontstaan.

De verschillende verende lagen kunnen elkaar dusdanig negatief beïnvloeden, dat door resonantie van de lagere tonen een verslechtering van tenminste +2 dB kan optreden (zelfs +3 à 4 dB verslechtering is geen uitzondering). Door gebruik te maken van de juiste onderlaag kan men de geluidreductie van de zwevende vloer nagenoeg handhaven en in enkele gevallen zelfs licht verbeteren ( +1 tot 3 dB is mogelijk, afhankelijk van de te kiezen tussenvloer). Helaas is deze verbetering, gezien de geëiste +10 dB door de Vereniging van Eigenaren, in deze gevallen dus vaak ontoereikend. De vereiste +10 dB wordt niet gehaald. De normen die gesteld worden t.a.v. bestaande geluidsisolerende tussenvloeren voor het aanbrengen van vloerbedekkingen (ook al zijn ze getest en voorzien van een TNO Productlabel) geven geen garantie dat ze, aangebracht op een zwevende dekvloer, +10 dB genereren.

Indien een zwevende dekvloer (kaal) slechts de +5 dB norm haalt die in het bouwbesluit vereist wordt, dan was het tot op heden niet mogelijk deze vloer te verbeteren (met de huidige bestaande tussenvloer systemen) tot +10 dB.
Op dit moment is er slechts één tussenvloer (AccoustimaXX® ), in combinatie met een traditionele parketvloer, die in de praktijk getest is en een verbetering geeft van minimaal +6 dB op de bestaande, zwevende dekvloer. Met een minimale geluidsreductie van minimaal +11 dB voldoet AccoustimaXX® daarom ruimschoots aan de +10 dB norm die de V.v.E. eist. Een bijkomend voordeel is dat AccoustimaXX® door zijn unieke samenstelling, in combinatie met een traditionele parketvloer, ook het loopgeluid tot een minimum beperkt, dus u beleeft zelf de emotie van een vaste vloer!

Welke parketvloer kan ik zonder problemen plaatsen op een zwevende dekvloer (+5dB) met vloerverwarming?

Er worden op dit moment ook zwevende dekvloeren met vloerverwarming (warmwatersysteem) opgeleverd. Gezien het rendementsverlies bij de meeste zwevend aangebrachte parketvloeren, zal hier alleen gekozen kunnen worden voor een direct verlijmde, traditionele parketvloer zonder een speciale geluidsisolerende tussenlaag. Dit traditionele parket, dat in combinatie met een tussenvloer van mozaïek direct wordt verlijmd op de dekvloer, zal alleen niet voldoen aan de meest gestelde eis van de Vereniging van Eigenaren van + 10 dB! Indien uit metingen blijkt dat + 10 dB onverhoopt niet gehaald kan worden, geeft dit voor alle bewoners hetzelfde probleem en is het mogelijk dat men het reglement alsnog door de Vereniging van Eigenaren kan laten aanpassen of versoepelen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze documentatie over parket en
vloerverwarming en AccoustimaXX®

Welke vloeren kan ik zonder problemen op een woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer (+ 10 dB) plaatsen?

Op deze vloer is zonder problemen direct een vaste, traditionele vloer in combinatie met een tussenvloer te verlijmen op de bestaande zwevende dekvloer. Hiervoor is geen speciale geluidsisolerende oplossing nodig indien de zwevende dekvloer minimaal +10 dB presteert. Meestal wordt deze optie al geadviseerd door de bouwer of is deze beschreven in de meegeleverde bouwbeschrijving. Is de prestatie van de zwevende dekvloer echter beneden +10 dB, dan is het raadzaam contact op te nemen met de VvE.

Indien de VvE eist dat de constructie met de daarop te plaatsen parketvloer aan minimaal +10 dB moet voldoen, dan zal ook hier gekozen dienen te
worden voor een zwevende tussenvloer die het gehele pakket, draagvloer met zwevende dekvloer en daarop de tussenvloer met de parketvloer, de +10 dB geluidreductie kan doen handhaven. Ook voor deze constructie geldt, dat wanneer er zwevende parket -of laminaatvloeren worden aangebracht, deze door resonantie van
geluiden, een verslechtering van de geluidsisolatie (afhankelijk van de gebruikte tussenlagen) van tenminste +2 à 3 dB kunnen veroorzaken, waardoor de geëiste geluidsreductie van + 10 dB niet meer zal worden behaald.
Dus ook hier dient men de keuze van de ondervloer zorgvuldig af te wegen. In dit geval is AccoustimaXX®
één van de beste oplossingen.

Zijn er verder nog aandachtspunten bij toepassing van harde vloerbedekking op massief woningscheidende vloeren en/of zwevende dekvloeren?

Het is belangrijk om bij het plaatsen van vaste parketvloeren rekening te houden met het rondom vrijhouden van het geplaatste parket. Een ruimte van 10-15 mm (afhankelijk van de gekozen vloer) rondom alle aansluitingen is hiervoor een goede richtlijn. Meestal wordt deze ruimte later afgedekt door een hoge plint of afwerklijst.
De te plaatsen plinten mogen geen contact maken met de vloer of wand (afhankelijk van de plintkeuze), een ruimte van 2 mm is hierbij voldoende. De plinten en afwerklijsten kunnen geluidreducerend worden geplaatst. Bij deurposten is het mogelijk deze vrijgehouden ruimte op te vullen met een elastisch blijvende kit op kleur. Hierdoor voorkomt men flankerend geluid.

Ik heb een woning op de begane vloer, ben ik dan ook verplicht om een isolerende vloer van + 10 dB aan te schaffen?

Aangezien u geen benedenburen heeft, is het wellicht niet nodig om op uw vaste - of zwevende vloerconstructie een geluidsisolerende laag aan te brengen. Sterker nog: wanneer u kiest voor een zwevende parket - of laminaatvloer zullen de akoestische loopgeluiden er zorg voor dragen, dat uw bovenbuurman door de geluidsgolven meer last van u kan hebben dan wanneer u voor een akoestisch geluidsarme, vaste parketvloer kiest. Ook hiervoor geldt dat, voordat u tot een keuze komt, eerst goed de reglementen van de Vereniging van Eigenaren bestudeert. Er zijn VvE’s die ook in deze situatie een eis van +10 dB handhaven, om zo overlast naar belendende appartementen op dezelfde etage te voorkomen.

Ik heb een appartement gekocht dat ouder is dan 2003, kan ik ook parket nemen zonder problemen?

In dit geval zal het geen probleem zijn om te voldoen aan de eisen van + 10 dB. Uw appartement voldoet aan het oude bouwbesluit van 1992. Destijds werd er voor woningscheidende vloeren een eis van 0 dB gesteld.
Met gebruikmaking van de al genoemde +10dB tussenvloeren, die er voor toepassing met diverse parketproducten bestaan, zal het mogelijk zijn in bijna alle gevallen een oplossing aan te bieden.

Conclusie:
Laat u zich, voordat u beslist een parketvloer aan te schaffen, goed voorlichten over de mogelijkheden. Zorg dat u bekent bent met het type dekvloer die in uw appartement wordt aangebracht voordat u zich gaat oriënteren. Loop geen enkel risico en kies voor zekerheid. Wanneer u kiest voor AccoustimaXX® , kiest u voor uw buren, maar ook voor u zelf de beste oplossing. Door zijn samenstelling wordt het loopgeluid tot een minimum beperkt. Dit is uniek voor een zwevende toepassing. AccoustimaXX® is TNO getest en geeft op dit moment, als één van de weinigen, een geluidsreducerende vloer met meer dan de vereiste +10dB, zelfs +11dB!

Een goede buur is beter dan een verre vriend!
Nadat u alle maatregelen heeft genomen in het kader van geluidreductie, adviseren wij u verder om rekening te houden met uw buren. Daarom is het gebruik van zacht schoeisel (bijvoorbeeld pantoffels) aan te raden om het loopgeluid tot een minimum te beperken, het onnodig luid draaien van muziek te beperken en tot slot misschien
de buren uit te nodigen of te informeren wanneer u een feestje geeft. Deze simpele aanpassingen zorgen ervoor dat u rustig kunt genieten van uw mooie parketvloer!

Houten vloer in appartement